Tegell

Sut i’w ddefnyddio

Llenwi

• Gwasgwch glo’r caead i’w agor. Rhowch o leiaf 2 gwpanaid o ddŵr yn y tegell, ond peidiwch a’i lenwi’n uwch na’r nod MAX. Caewch y caead a gwasgwch ef i lawr i’w gloi.

Cychwyn a diffodd

• Rhowch y plwg yn y soced yn y wal a rhoi’r tegell ar y stondin. Symudwch y switsh i | – bydd y golau’n dangos a’r tegell yn dechrau twymo.
• Bydd y tegell yn diffodd yn awtomatig pan fydd y dŵr yn dechrau berwi. I ddiffodd y tegell â llaw, symudwch y switsh i O, neu codwch y tegell oddi ar y stondin.

Gofal a chynnal a chadw

• Sychwch y tu mewn a’r tu allan â chadach gwlyb. Cadwch y cysylltwyr a’r socedi’n sych.
• Tynnwch y cen yn rheolaidd, gan ddefnyddio sylwedd tynnu cen sy’n addas i’w ddefnyddio mewn teclynnau plastig.
• I olchi’r hidlydd, gwthiwch ben yr hidlydd i lawr ac yn ôl, i mewn i’r tegell, i ryddhau’r bachau ar ben yr hidlydd o’r gosodiadau ar y pig. Codwch yr hidlydd allan o’r tegell a brwsio’r hidlydd o dan y tap. Rhowch yr hidlydd yn ôl i mewn i’r tegell a defnyddio’r slot ar waelod yr hidlydd y tu mewn i’r pig ar y gwaelod. Gwasgwch yr hidlydd i lawr a thuag atoch er mwyn gwthio’r bachau ar yr hidlydd o dan y gosodiadau ar y naill ochr a’r llall i’r pig.

Diogelwch

• Rhaid cadw llygad ar y tegell wrth ei ddefnyddio.
• Peidiwch â rhoi’r tegell, y stondin, y cebl na’r plwg yn agos at hylif nac ar ymyl topiau gwaith.
• Dim ond dŵr y dylid ei dwymo yn y tegell.
• Peidiwch â llenwi’r tegell yn uwch na’r nod MAX – gallai gorlenwi’r tegell beri i’r tegell boeri dŵr berw.