Popty Ping

  1. Plât coginio gwydr – Wedi’i wneud o wydr arbennig sy’n gwrthsefyll gwres. Rhaid sicrhau bod y plât yn y lle cywir cyn cychwyn y popty ping. Peidiwch â choginio bwyd yn uniongyrchol ar y plât.
  2. Canllaw rholio – Rhaid defnyddio hwn bob amser wrth goginio ynghyd â’r plât coginio gwydr.
  3. Bwlyn amseru – Defnyddiwch hwn i osod yr amser coginio.
  4. Bwlyn troi i reoli’r pŵer – Defnyddiwch hwn i ddewis lefel pŵer y popty ping.

Sut i’w ddefnyddio

• Ar ôl rhoi’r bwyd mewn cynhwysydd addas, rhowch y cynhwysydd ar y plât gwydr a chau drws y popty ping.
• Gosodwch y bwlyn rheoli pŵer i’r lefel briodol.
• Gosodwch yr amser drwy droi’r amserydd. Wedi iddo stopio troi, bydd y popty ping yn dechrau coginio’r bwyd.
• Bydd y popty ping yn diffodd yn awtomatig pan fydd yr amserydd yn cyrraedd OFF.

Glanhau’r popty ping

• Diffoddwch y popty ping cyn ei lanhau.
• Sychwch unrhyw dasgiadau â chadach gwlyb yn syth ar ôl iddynt ddigwydd er mwyn eu hatal rhag caledu. Gallwch ddefnyddio glanhawr ysgafn.
• Dylid glanhau wyneb allanol y popty ping â dŵr a sebon a’i sychu â chadach meddal. Ni ddylid gadael i ddŵr dreiddio i’r tyllau awyru.
• Golchwch y plât gwydr mewn dŵr cynnes sebonllyd neu mewn peiriant golchi llestri.
• Dylid glanhau’r canllaw rholio a llawr y popty ping yn rheolaidd gyda glanhawr ysgafn neu hylif glanhau ffenestri.

Diogelwch

• Dim ond i baratoi bwyd y dylid defnyddio’r popty ping. Peidiwch â’i ddefnyddio i wneud pethau eraill fel sychu dillad, papur neu eitemau eraill nad ydynt yn fwyd nac i sterileiddio.
• Peidiwch â defnyddio’r popty ping yn wag, oherwydd gallai hynny ei ddifrodi.
• Peidiwch â storio pethau ar ben y popty ping.
• Os gwelwch fwg, diffoddwch y popty ping neu tynnwch y plwg allan a chadwch y drws ar gau er mwyn mygu unrhyw fflamau.

MAE’R POPTY PING YN DEFNYDDIO YNNI P’UN A YW’N CAEL EI DDEFNYDDIO AI PEIDIO. TYNNWCH Y PLWG ALLAN ER MWYN ARBED YNNI