Sut i ddefnyddio'r Popty, Hob a Gril

Defnyddio’r Popty

 1. Trowch y popty ymlaen drwy droi’r bwlyn rheoli yn groes i’r cloc.

float-none clearfix

1 = Golau
2 = Gwyntyll ddadmer
3 = Ffwrn wyntyll
4 = Gril

    2. Dewiswch dymheredd y popty drwy ddewis y tymheredd sydd wedi’i nodi ar y bwlyn.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn sefyll yn ol wrth agor drws y popty er mwyn gadael i unrhyw stem neu wres ddianc.
 • Gwnewch yn siŵr bod y bwyd wedi coginio drwyddo a’i fod yn grasboeth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defnyddio’r Gril

 1. Agorwch y drws.
 2. Rhowch y silff ar uchder addas.
 3. Trowch y gril ymlaen drwy droi’r bwlyn rheoli gyda’r cloc nes cyrraedd symbol y gril, a gadewch iddo gynhesu am tua 5 munud cyn ei ddefnyddio
 4. Bydd y golau oren ynghynn i ddangos bod y gril wedi’i droi ymlaen.
 5. Gwnewch yn siŵr bod y bwyd wedi’i osod yn y lle iawn dan y gril.

Defnyddio’r Hob

 1. Trowch y bwlyn rheoli yn y naill gyfeiriad neu’r llall, ac yna gallwch amrywio lefel y gwres fel y mynnwch.
 2. Pan fydd unrhyw un o’r platiau poeth ymlaen, bydd y golau coch ar y panel rheoli ynghynn.
 3. I ddiffodd y plat poeth, trowch y bwlyn perthnasol i ●
 4. Y plat poeth sy’n cynhesu’n gyflym yw’r un gyda’r smotyn coch yn y canol.
 5. Rhif ar y bwlyn:
 • 1 – Cynhesu.
 • 2 - 3 Mudferwi.
 • 4 - 5 - 6 Coginio, Ffrio, Berwi.

Gwybodaeth er Diogelwch

 • PEIDIWCH a defnyddio ffoil ym mhadell y gril.
 • Diffoddwch y popty pan na fyddwch yn ei ddefnyddio.
 • Peidiwch a gadael yr handlen ar y badell wrth grilio
 • Defnyddiwch fenig popty sych o ansawdd uchel bob tro y byddwch yn tynnu pethau o’r popty neu’r gril.
 • Sefwch yn ol pan fyddwch yn agor drws y popty er mwyn caniatau i unrhyw stem sydd wedi casglu ddianc.
 • Dylech bob amser osod y sosbenni ar ganol y plat poeth gan sicrhau bod yr handlenni’n cael eu cadw oddi wrth ymyl yr hob ac na allant gael eu gwresogi gan blatiau poeth neu sosbenni eraill.
 • Gwnewch yn siŵr bod y silffoedd yn y lle cywir cyn troi’r popty neu’r gril ymlaen.
 • Sychwch unrhyw fwyd a gollwyd ar unwaith er mwyn osgoi’r risg o dan.