Tostiwr

Sut i’w ddefnyddio

• Rhowch y tostiwr ar i fyny ar arwyneb sefydlog a rhoi’r plwg yn y soced yn y wal.
• Rhowch y bara yn y tostiwr a throi’r bwlyn brownio i ddewis y rhif priodol (1=golau, 6=tywyll).
• Gwasgwch y bwlyn i lawr yn llwyr i ddechrau tostio.
• Pan fydd y broses ar ben bydd y bara’n codi a’r tostiwr yn diffodd.

Sut i’w lanhau

• Glanhewch unrhyw friwsion o’r tostiwr yn aml er mwyn gwneud yn siŵr nad ydynt yn cronni. Nid yw hynny’n lân iawn a gallai fod yn berygl tân.
• I lanhau’r briwsion, tynnwch y byrddau briwsion o waelod cefn y tostiwr a’u gwagio. Rhowch gadach gwlyb drostynt, eu sychu a’u rhoi yn ôl.
• I lanhau’r tu allan i’r tostiwr, rhowch gadach gwlyb drosto. Os oes angen, defnyddiwch hylif golchi llestri.
• Peidiwch â rhoi’r tostiwr mewn dŵr nac mewn unrhyw hylif arall a pheidiwch â defnyddio deunydd na sylweddau glanhau garw sy’n crafu.

Diogelwch

• Cadwch lygad ar y tostiwr wrth ei ddefnyddio.
• Peidiwch â rhoi eich tostiwr mewn hylif neu’n agos at hylif.
• Cadwch eich tostiwr ar arwyneb gwastad sy’n gwrthsefyll gwres.
• Os aiff bara’n sownd yn y tostiwr, peidiwch â cheisio’i ryddhau. Diffoddwch y tostiwr a thynnu’r plwg allan. Gadewch iddo oeri cyn tynnu’r bara allan yn ofalus.
• Tynnwch y plwg allan ar ôl ei ddefnyddio a gadewch iddo oeri cyn ei lanhau.