Sugnwr Llwch

Sut i’w ddefnyddio

• Rhowch y plwg yn y wal.
• Cysylltwch y dolenni’n iawn hyd nes y clywch sŵn clicio. Trowch y biben gyda’r cloc i mewn i’r gwaelod.
• Gwasgwch y botwm gwyrdd START i ddechrau glanhau. I ddefnyddio mwy o bŵer, gwasgwch y botwm coch HI-POWER.
• Gwasgwch y lifer ar ben y sugnwr i gychwyn neu ddiffodd mecanwaith y brwsh.

Glanhau

• Diffoddwch y sugnwr cyn ei lanhau.
• I newid yr hidlydd, tynnwch gaead y sugnwr a thynnu uned yr hidlydd. Caewch gaead yr hidlydd a thaflu’r bag hidlo.
• Rhowch fag hidlo newydd yn sownd wrth y biben, rhowch uned yr hidlydd yn ôl yn ei lle a rhoi’r caead yn ôl ar yr hidlydd.

Diogelwch

• Dim ond i sugno llwch neu fudreddi sych arferol yn y cartref y dylid defnyddio’r sugnwr llwch.
• Peidiwch â sugno llwch mewn mannau lle mae lleithder, dŵr, deunydd fflamadwy neu eitemau bach miniog fel nodwyddau neu binnau.
• Wrth weindio’r cordyn pŵer yn ôl, cydiwch yn y plwg cyn gwasgu’r botwm weindio er mwyn gwneud yn siŵr na fydd yn chwipio.

Pethau i’w hystyried cyn rhoi gwybod am broblem gyda’r sugnwr llwch:

ProblemGwiriwchBeth i’w wneud
Pŵer sugno gwan

• Bag llwch

• Piben
Os yw’r bag llwch yn fudr, rhowch un newydd yn ei le. Os oes rhywbeth yn ei rwystro neu’n ei flocio, tynnwch beth bynnag sy’n ei rwystro oddi yno.
Y peiriant glanhau ddim yn gweithio

• Cordyn pŵer

• Switsh cychwyn / diffodd 

A ydych wedi rhoi’r plwg i mewn yn y wal?

A ydych wedi gwasgu’r switsh pŵer?
Y cordyn pŵer ddim yn weindio’n ôl  • Cordyn pŵer  Tynnwch y cordyn pŵer allan ychydig a gwasgu’r botwm i weindio’r cordyn yn ôl.