Cwrt Mawr, Trefloyne, Rosser G, Penbryn a Pantycelyn-Penbryn

Mae gwres canolog ymlaen ar yr amseroedd isod, os byddwch yn troi’r gwresogydd unigol ymlaen wrth y falf.

radiator radiator valve

 

Location

AM

Lunchtime

PM

Cwrt Mawr

7.00 - 9.00yb

12.00 - 2.00yp

6.00 - 10.30yp

Trefloyne

7.00 - 9.00yb

12.00 - 2.00yp

6.00 - 10.30yp

Rosser G

7.00 - 9.00yb

12.00 - 2.00yp

6.00 - 10.30yp

Penbryn a Pantycelyn-Penbryn

7.00 - 9.00yb

12.00 - 2.00yp

6.00 - 10.30yp

 

Darperir dŵr poeth 24 awr y dydd.

 

Rheolaeth Gwres:

Y Cychwyn Gorau

Mae’r sustem reoli gwres yn y Neuaddau yn defnyddio sustem cychwyn cynnar o’r enw ‘opitmum start’ yn y bore bach. Mae hyn yn golygu bod y sustem reoli yn cyfrifo am faint o’r gloch fydd angen i’r gwres ddod ymlaen er mwyn gwresogi’r adeiladau i dymheredd arferol ar gyfer yr amser cychwyn arferol.

Mae’r sustem hon yn defnyddio’r tymheredd y tu allan i gyfrif faint o amser ychwanegol y mae angen i’r gwres fod ymlaen. Felly ar ddiwrnod oer, gallai’r gwres ddod ymlaen oriau yn gynt nag ar ddiwrnod mwyn. Mae’r amseroedd cychwyn a roddir yn nodi’r amser hwyraf erbyn pryd y bydd y gwres yn dod ymlaen.

Tymheredd Dŵr Poeth Amrywiadwy

Mae tymheredd y dŵr poeth sy’n mynd i mewn i’r rheiddiaduron yn cael ei reoli er mwyn rhoi digon o wres, yn ddibynnol ar y tymheredd y tu allan. Felly os yw’r tymheredd yn oer y tu allan, bydd y rheiddiadur yn boethach nag os yw hi’n dwym y tu allan. Y rheswm am hyn yw bod y gwres a gollir o ystafell yn amrywio yn ôl y tymheredd y tu allan. Ar ddiwrnod mwyn felly fe fydd y rheiddiaduron yn aml yn ymddangos pe baent yn llugoer, neu’n oer hyn yn oed, ac mae hynny yn digwydd oherwydd bod y sustem yn gweithio yn unol â’r tymheredd allanol.