Fferm Penglais

Rheiddiaduron sy’n rheoli’r gwres ym mhob ystafell. Maent yn cynhyrchu gwres trwy gylchredeg dŵr trwy’r rheiddiaduron. Rheolir tymheredd y dŵr sy’n cylchredeg gan system reoli effeithiol sy’n cyfeirio at y tymheredd allanol h.y. Os yw'n dal i fod yn gynnes tu allan, ni fydd y gwresogi arno. Gellir rheoli pob rheiddiadur gan falf thermostatig. Mae hyn yn caniatáu ichi osod y gwres sy’n gyfforddus i chi.

Sut i’w gweithio:

  • Dewiswch y tymheredd trwy droi’r deial ar y falf thermostatig.
  • 5 yw’r poethaf ac 1 yw’r lleiaf poeth.