Rosser

Mae’r gwres yn Rosser yn gweithio drwy sustem thermostat awtomatig sy’n golygu ei bod yn mesur tymheredd y stafell drwy’r dydd ac yn dod ymlaen os bydd hi’n oerach na’r tymheredd gofynnol. Bydd y gwres ymlaen os byddwch yn rhoi’r gwresogydd unigol ymlaen wrth y switsh ar y wal.
radiator thermostat

Thermostat Temperature

Amser

Tymheredd ar gyfartaledd 67°F / 19.5 °C 

7.00am – 11.00pm

Tymheredd ar gyfartaledd 60°F / 15.5 °C

11.00pm – 7.00am

Rosser D ac E - Mae offer i reoli'r gwres wedi'u gosod ym mhob ystafell wely unigol. Gall myfyrwyr godi'r gwres yn eu hystafell wely ar unrhyw adeg drwy wasgu'r botwm i roi hwb i'r gwres.

Darperir dŵr poeth 24 awr y dydd.