Archwiliad Cymunedol

Mi fydd y Tim Preswyl yn galw i'ch llety ar amseroedd amrywiol yn ystod y tymor i gario allan Ymweliadau Cymunedol. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch a beth mae'r ymweliadau hyn yn golygu i'w weld isod.

Beth?

Mi fydd yr ymweliad hyn yn cynnwys archwiliad o'r ardaloedd cymunedol o fewn eich llety h.y. y gegin, ystafelloedd ymolchi cymunedol, coridorau/cynteddau. Edrychwch ar yr adran glanhau Y Llawlyfr Llety 2019-2020   am ganllawiau pellach.

Mae hyn hefyd yn gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau i ni am eich llety neu unrhyw ran arall o fywyd y Brifysgol, ac mae'n gyfle i ni monitro materion cynnal a chadw, materion tan, iechyd a diogelwch, ac i gwneud yn siwr bod eich llety yn cael ei gadw mewn cyflwr rhesymol. 

Mi fyddwn yn dweud wrthoch am rhai o'r prosiectau ac mentrau newydd yn y Brifysgol ac o fewn eich cymuned, gan rhoi y cyfle i chi gymryd rhan. 

Rydym yn mawr obeithio y bydd yr ymweliad yn brofiad positif ac defnyddiol.

Pwy?

Aelod o'r Tim Llety - edrychwch allan amdano ni yn ein crysau polo porffor.

Ble?

Yn ardaloedd cymunedol eich fflat/ ty.

Pryd?

Mi fydd yna tri Archwiliad Cymunedol yn ystod eich tymor cyntaf. Mi fydd hyn yn cael ei gario allan rhwng yr oriau o 9.30yb ac 5.00yh.

Dewiswch eich neuadd o'r rhestr isod, ac yna edrychwch am rhif eich fflat/ty er mwyn gwirio pryd fyddwn yn ymweld a chi. 

 

Fferm Penglais

 

Term 3

Dyddiadau Ymweliadau

 Bloc

Ymweliad 1Ymweliad 2

Bloc 1-3

Dydd Llun 29 Ebrill 2019 *Archwiliad Symud Allan

Bloc 4, 5 & 6 A-E

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019 *Archwiliad Symud Allan

Bloc 6F-M & 7 & 8

Dydd Mercher 1 Mai 2019 *Archwiliad Symud Allan

Bloc 9, 10 & 11

Dydd Iau 2 Mai 2019 *Archwiliad Symud Allan

Bloc 12, 15 & 16

Dydd Gwener 3 Mai 2019 *Archwiliad Symud Allan

Bloc 17, 18 & 19

Dydd Mawrth 7 Mai 2019 *Archwiliad Symud Allan

Bloc 20, 21 & 22

Dydd Mercher 8 Mai 2019 *Archwiliad Symud Allan

Bloc 13 A-G

Dydd Iau 9 Mai 2019 *Archwiliad Symud Allan

Bloc 13 H-M

Dydd Gwener 10 Mai 2019 *Archwiliad Symud Allan

 *Arolygiad i'w gynnal ar ddiwedd y cytundeb trwydded llety.  Fodd bynnag, os bydd pob ystafell yn wag cyn y dyddiad hwn, yna gall yr archwiliad symud allan ddigwydd yn gynharach.  Ewch i'r adran symud allan ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Cwrt Mawr

Term 3

Dyddiadau Ymweliadau

Bloc

Ymweliad 1

Ymweliad 2

Bloc B

Dydd Iau 25 Ebrill 2019

* Archwilliad Symud Allan

Bloc C

Dydd Iau 25 Ebrill 2019

* Archwilliad Symud Allan

Bloc D

Dydd Llun 29 Ebrill 2019

* Archwilliad Symud Allan

Bloc E

Dydd Llun 29 Ebrill 2019

* Archwilliad Symud Allan

Bloc F

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019

* Archwilliad Symud Allan

Bloc G

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019 * Archwilliad Symud Allan

Bloc H

Dydd Mercher 1 Mai 2019 * Archwilliad Symud Allan

Bloc J

Dydd Mercher 1 Mai 2019 * Archwilliad Symud Allan

Bloc K

Dydd Iau 2 Mai 2019 * Archwilliad Symud Allan

*Arolygiad i'w gynnal ar ddiwedd y cytundeb trwydded llety.  Fodd bynnag, os bydd pob ystafell yn wag cyn y dyddiad hwn, yna gall yr archwiliad symud allan ddigwydd yn gynharach.  Ewch i'r adran symud allan ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Trefloyne

Term 3

Dyddiadau Ymweliadau

Bloc

Ymweliad 1

Ymweliad 2

Trefloyne A

Dydd Iau 2 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

 

Rosser

Term 3

Dyddiadau Ymweliadau

Bloc

Ymweliad 1

Ymweliad 2

Rosser C

Dydd Gwener 3 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

Rosser D

Dydd Gwener 3 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

Rosser E

Dydd Mawrth 7 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

Rosser F

Dydd Mawrth 7 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

Rosser G

Dydd Mercher 8 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

 *Arolygiad i'w gynnal ar ddiwedd y cytundeb trwydded llety.  Fodd bynnag, os bydd pob ystafell yn wag cyn y dyddiad hwn, yna gall yr archwiliad symud allan ddigwydd yn gynharach.  Ewch i'r adran symud allan ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Preswylfeydd Glan y Môr

Term 3

Dyddiadau Ymweliadau

Bloc

Ymweliad 1

Ymweliad 2

Caerleon 1-5

Dydd Mercher 24 Ebrill 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Glyndwr 1-5

Dydd Mercher 24 Ebrill 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Pumlumon 1, 10 & 15

Dydd Mercher 24 Ebrill 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Ceredigion 1 & 2

Dydd Iau 25 Ebrill 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Carpenter 1, 2 & 11

Dydd Iau 25 Ebrill 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Balmoral 1-5

Dydd Llun 29 Ebrill 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Blaenwern 1-4

Dydd Llun 29 Ebrill 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Clarendon 1-15

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Pumlumon 2-9

Dydd Mercher 1 Mai 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Pumlumon 11-14 & 16

Dydd Iau 2 May 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Ceredigion 1-10

Dydd Mawrth 7 Mai 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Carpenter 1-10

Dydd Mercher 8 Mai 2019

  *Archwiliad Symud Allan

Carpenter 11-15

Dydd Iau 9 Mai 2019   *Archwiliad Symud Allan

Aberglasney

Dydd Gwener 10 Mai 2019   *Archwiliad Symud Allan

Ty Gwerin 1-8

Dydd Gwener 10 Mai 2019   *Archwiliad Symud Allan

 *Arolygiad i'w gynnal ar ddiwedd y cytundeb trwydded llety.  Fodd bynnag, os bydd pob ystafell yn wag cyn y dyddiad hwn, yna gall yr archwiliad symud allan ddigwydd yn gynharach.  Ewch i'r adran symud allan ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Pentre Jane Morgan

Term 3

Dyddiadau Ymweliadau

Ty

Ymweliad 1

Ymweliad 2

Ty 23,24 & 56-59 & 142

Dydd Iau 25 Ebrill 2019

*Archwiliad Symud Allan

Ty 152-160

Dydd Gwener 26 Ebrill 2019

*Archwiliad Symud Allan

Ty 167-178

Dydd Gwener 26 Ebrill 2019

*Archwiliad Symud Allan

Ty 1-22, 25-30

Dydd Llun 29 Ebrill 2019

*Archwiliad Symud Allan

Ty 31-55

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019

*Archwiliad Symud Allan

Ty 60-83

Dydd Mercher 1 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

Ty 84-105

Dydd Iau 2 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

Ty 106-129

Dydd Gwener 3 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

Ty 130-141

Dydd Mawrth 7 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

Ty 143-151, 159

Dydd Mercher 8 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

Ty 161-166

Dydd Iau 9 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

 *Arolygiad i'w gynnal ar ddiwedd y cytundeb trwydded llety.  Fodd bynnag, os bydd pob ystafell yn wag cyn y dyddiad hwn, yna gall yr archwiliad symud allan ddigwydd yn gynharach.  Ewch i'r adran symud allan ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Pantycelyn-Penbryn

Term 3

Dyddiadau Ymweliadau

Bloc

Ymweliad 1

Ymweliad 2

Pantycelyn-Penbryn

Dydd Iau 9 Mai 2019

*Archwiliad Symud Allan

 *Arolygiad i'w gynnal ar ddiwedd y cytundeb trwydded llety.  Fodd bynnag, os bydd pob ystafell yn wag cyn y dyddiad hwn, yna gall yr archwiliad symud allan ddigwydd yn gynharach.  Ewch i'r adran symud allan ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth.