Archwiliad Cymunedol

Er diogelwch ein myfyrwyr a’n staff, mae archwiliadau o ardaloedd cymunedol ac ystafelloedd gwely wedi’u gohirio dros dro. Mae’r Tîm Preswylfeydd yn paratoi amserlen ar hyn o bryd, a byddwn yn ei rhyddhau yn y man. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am eich llety, cysylltwch â ni trwy e-bost ar llety@aber.ac.uk neu trwy ffonio 01970 62 2900.