Gwasanaeth Cyfeirio

Fel myfyrwyr ein hunain, mae'r tîm Cynorthwyydd Preswyl (CP) yn deall y straen a phwysau o fywyd yn y brifysgol. Rydym yn cydnabod pa mor hawdd yw hi i deimlo'n llethu yn ystod eich gradd ac rydym yma i'ch cyfeirio chi at y gwasanaethau gorau sydd ar gael er mwyn i chi edrych ar ôl eich iechyd corfforol a meddyliol yn effeithiol.

Os ydych chi erioed yn teimlo'r angen i wneud defnydd o'n gwasanaeth cyfeirio, gallwch gysylltu â'r tîm Bywyd Preswyl yn y ffyrdd canlynol:

 

Ymweliadau Llety

Bydd eich CP yn galw i mewn i'ch fflat neu dŷ yn rheolaidd i weld sut mae pethau'n mynd, i roi'r gwybodaeth diweddaraf wrthych am yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n digwydd o amgylch y campws ac o fewn eich llety, ac i wirio os oes gennych unrhyw bryderon eu bod yn gallu helpu gyda. Cadwch lygad ar eich negeseuon e-bost gan y byddwn yn rhoi gwybod ichi pan fyddant yn dod i'ch gweld.

 

Oriau Galw Heibio

Mae'n tîm ar gael bob nos o ddydd Llun-Gwener rhwng 9yh-10yh yn Caffi SguborFach a Lolfa Rosser. Galwch heibio os ydych angen sgwrs am unrhyw beth sy'n gysylltiedig â'ch bywyd fel myfyriwr. Byddant yn gallu eich cyfeirio at wasanaethau neu gysylltiadau priodol fel y gallwch wneud y gorau o'ch amser yn Aberystwyth.

 

Sgwrs Fyw

Gellir cysylltu â'r tîm CP trwy Sgwrs Fyw bob noson wythnos rhwng 9yh-10yh. Ewch i https://www.aber.ac.uk/en/accommodation/ a chliciwch ar y botwm 'chat now' yng nghornel uchaf dde'r sgrin.

 

Llinell Gymorth Bywyd Campws 24/7

Tu allan i oriau swyddfa, os ar unrhyw adeg rydych angen siarad gyda rhywun, neu os oes gennych bryder a'ch bod ddim yn siŵr pwy i siarad â, gallwch gysylltu â'r Llinell Gymorth Bywyd Campws 24/7 ar 01970 62(2900).

 

Gwasanaethau Mewnol ac Allanol

Ar wahân i Fywyd Preswyl, mae Aberystwyth yn cynnig nifer o wasanaethau ar y campws ac o amgylch y dref a allai fod o ddiddordeb neu gymorth i chi:

 Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr (gan gynnwys gwasanaethau hygyrchedd, ariannol, iechyd meddwl a chymorth dysgu) 
 Gwasanaethau Gyrfaoedd
 Undeb y Myfyrwyr (gan gynnwys y swyddogion, cymdeithasau a grwpiau eraill)
 Mind Aberystwyth
 Y Samariaid
 Meddygon Teulu Lleol
 Nawdd Nos
 Canolfan Chwaraeon