Dyma'ch Cynorthwyydd Preswyl ar gyfer 2018/19!

Enw: Kaja (ynganu fel Kaya)

Cwrs: Ysgrifennu Creadigol

Blwyddyn: 2il Flwyddyn Israddedig

Awdur Orau: Terry Pratchett

Ffaith Hwyl: Dwi wedi gweithio fel Golygydd Cynnwys i gylchgrawn

Sioe Teledu Orau: Brooklyn 99

 

 

 

 

Enw: Jess

Cwrs: Y Gyfraith LLB

Blwyddyn: 3ydd Flwyddyn Israddedig

Ffilm Orau: Notting Hill

Hoff Liw: Melyn

Ffaith Hwyl: Dwi wedi gweld y Frenhines yn gadael Palas Buckingham

 

 

 

 

Enw: Abi

Cwrs: Cyfraith Trosedd LLB

Blwyddyn: 3ydd Flwyddyn Israddedig

Gweithgareddau Hamdden: Darllen a cymdeithasu gyda ffrindiau

Cyflawniadau: Wedi cyflawni Gwobr Arian ac Efydd Dug Caeredin

 

 

 

 

Enw: Sienna

Cwrs: Ysgrifennu Creadigol 

Blwyddyn: 2il Flwyddyn Israddedig

Hobiau: Aelod o 'Showdance' Aberystwyth 

Sioe Deledu Orau: You're the Worst

 

 

 

 

Enw: Stephen

Cwrs: Cyfrifiaduro Rhyngrwyd & Gweinyddu Systemau

Blwyddyn: 2il Flwyddyn Israddedig 

Llyfr Orau: Game of Thrones: A Song of Ice and Fire

Ffilm Orau: Trioleg Cornetto

Ffaith Hwyl: Dwi wedi colli 5 ston mewn pwysau!

 

 

 

 

Enw: Roisin

Cwrs: Astudiaethau Plentyndod

Blwyddyn: 2ail Flwyddyn Israddedig

Hoff Gyfres Teledu: Grey's Anatomy

Hobi: Bod yn rhan o St John Cymru-Wales, pobi a mynd i'r gampfa

Ffaith Hwyl: Fe wnes i gyrraedd rownd derfynol The Wrexford Rose of Tralee Heat, yng nghystadleuaeth The Rose of Tralee.

 

 

 

 

 

Enw: Amy 

Cwrs: Mathemateg

Blwyddyn: 4ydd Flwyddyn Meistr Israddedig

Sioe Teledu Orau: The Flash (CW)

Hoff Liw: Glas

Hobiau: Pobi, Teithio a Yoga

 

 

 

Enw: Catriona

Cwrs: Daearyddiaeth Ddynol

Blwyddyn: 2il Flwyddyn Israddedig

Hoff Lliw: Porffor

Hobiau: Lacrosse, Teithio, Cerddoriaeth

Ffaith Hwyl: Rwy'n Albanaidd ac Almaeneg

Cyflawniadau: TEFL cymwysedig

 

 

 

 

Enw: Emma

Cwrs: Daearyddiaeth

Blwyddyn: 3ydd Flwyddyn Israddedig

Hoff Liw: Oren

Hoff Ffilm / Llyfr: Me Before You

Hobiau: Pobi a Theithio

 

 

 

 

Enw: Lois

Cwrs: Doethuriaeth y Gyfraith

Blwyddyn: 1af Uwchraddedig Ymchwil

Ffilm Orau: Beauty and the Beast (fersiwn animeiddiedig)

Ffaith Hwyl: Dwi wedi codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru drwy wneud 'skydive'

 

 

 

 

Enw: Alysson

Cwrs: Geneteg a Biocemeg

Hoff Liw: Coch 

Hobiau: Peintio, tynnu lluniau, gwau, coginio, gweithio allan a theithio 

Ffaith Hwyl: Dwi byth a digon o gacti!

 

 

 

 

Enw: Line

Cwrs: Ffiseg Peirianneg

Blwyddyn: 2ail Flwyddyn Israddedig

Hoff Lyfr: Y Llawlyfr Llety

Hoff Ffilm: Popeth!!!

Ffaith Hwyl: Rwy’n adeiladu robotiaid yn ystod fy amser rhydd.