Oes sicrwydd y bydda i’n cael llety?

I’r grwpiau canlynol o fyfyrwyr, mae llety’n cael ei sicrhau mewn llety sy'n eiddo i'r Brifysgol, neu a reolir ganddi, ar gyfer eu blwyddyn gyntaf o astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth*:

  • Israddedigion newydd amser llawn
  • Uwchraddedigion newydd
  • Myfyrwyr rhyngwladol ar gynlluniau Cyfnewid/Erasmus
  • Myfyrwyr sy’n dychwelyd ar ôl tynnu’n ôl dros-dro/cyfnod o absenoldeb i ailddechrau ar eu blwyddyn gyntaf o astudio

*Gosodir telerau ac amodau; ewch i’n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion.