Sut mae gwneud cais i fyw gyda'm ffrindiau?

Pan fyddwch yn cael eich Pecyn Trwydded Llety, bydd modd i chi lenwi ffurflen rhannu llety i nodi gyda phwy yr hoffech fyw.