Pryd fydda i’n gwybod pa fflat/tŷ/ystafell y byddaf yn byw ynddo/ynddi?

Cewch wybod pa fflat/tŷ y byddwch yn byw ynddo a rhif eich ystafell pan fyddwch yn cyrraedd i nôl eich allwedd.