Beth sydd wedi’i ddarparu yn fy ystafell?

Mae pob ystafell wely rywfaint yn wahanol, felly edrychwch ar y tudalennau Mathau o Lety i weld rhestr o’r eitemau sydd yn yr ystafelloedd gwely yn eich llety penodol chi.