Os ydw i’n dod â theledu, a fyddaf angen trwydded deledu?

Byddwch - Mae arnoch angen trwydded deledu er mwyn gwylio neu recordio rhaglenni teledu byw ar unrhyw sianel, neu lawrlwytho neu wylio rhaglenni’r BBC ar iPlayer.

I gael rhagor o wybodaeth ac i brynu Trwydded Deledu, ewch i’r Wefan Trwyddedau Teledu.

Sylwer: os yw eich llety yn cynnwys teledu yn y gegin, yna mae trwydded deledu yn cael ei gynnwys yn y ffi llety ar gyfer y ddyfais, fodd bynnag, os byddwch yn dewis i ddod â ‘ch deledu eich hun, yna bydd angen trwydded ar wahân.

Bydd angen i chi ddarparu'ch erial mewnol eich hun ar gyfer eich teledu gan nad oes socedi erial yn ein hystafelloedd gwely.