Os ydw i’n dod â char, a fydda i angen trwydded i barcio y tu allan i’r llety?

Byddwch. Edrychwch ar y tudalennau Parcio i Fyfyrwyr i gael rhagor o fanylion.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael fodd bynnag, felly byddem yn eich cynghori i beidio â dod â char oni bai eich bod wirioneddol angen un. Mae Aberystwyth yn dref fach felly mae popeth o fewn cyrraedd hawdd ac mae gennym hefyd wasanaethau cludiant cyhoeddus ardderchog i fyfyrwyr. Mae tocynnau bws blynyddol ar gael am brisiau rhesymol. Ceir rhagor o wybodaeth a ffurflen gais ar wefan Undeb y Myfyrwyr.