Pryd byddaf yn gallu symud i mewn?

Bydd dyddiadau dechrau a gorffen eich cyfnod yn y llety i'w cael yn eich Cytundeb Trwydded Llety a byddwch yn gallu dewis amser a dyddiad cyrraedd wrth i chi gwblhau'ch rhaglen gynefino ar-lein, yn rhan o'ch Pecyn Trwydded Llety. Gweler hefyd ein tudalen ar Symud i Mewn am ragor o wybodaeth a dyddiadau.

Efallai y bydd y Dyddiadau i'ch Dyddiadau hefyd yn ddefnyddiol i chi.