O ble mae nôl fy allwedd?

Bydd gwybodaeth am ble i nôl allwedd eich ystafell wedi’i chynnwys yn y rhaglen gynefino ar-lein yn rhan o’r pecyn trwydded a anfonir atoch. Pan fyddwch wedi cwblhau’r rhaglen gynefino gallwch argraffu ffurflen rhyddhau allwedd, dylech ddod â’r ffurflen hon gyda chi i’w chyfnewid am allwedd eich ystafell. Gweler hefyd ein tudalen ar Symud i Mewn am ragor o wybodaeth a dyddiadau.