Ble gaf fi barcio i ddadlwytho fy eiddo?

Nid oes angen trwydded parcio ar gyfer penwythnos y Glas, ond gofynnir i’r myfyrwyr a’u teuluoedd gadw at gyfnod o 20 munud i ddadlwytho wrth y llety cyn symud eu cerbyd i faes parcio.