Ble all fy rhieni aros?

Yn anffodus, ni fydd modd i’ch rhieni, perthnasau, ffrindiau neu bwy bynnag sy’n dod â chi i’r Brifysgol aros gyda chi yn eich llety Prifysgol. Mae nifer fawr o Westai a Gwely a Brecwast yn Aberystwyth a’r cyffiniau, ond mae’r rhain yn tueddu i fod yn llawn iawn yn ystod Penwythnos y Glas felly byddem yn argymell eich bod yn archebu’n gynnar.

Efallai y bydd gwefan Darganfod Ceredigion yn ddefnyddiol.