Talu Ffioedd Llety

Gellir talu am ffioedd llety i fyfyrwyr sy’n byw yn llety’r Brifysgol naill ai drwy dalu’r ffi flynyddol mewn un taliad, neu drwy dalu hyd at dri rhandaliad, ym misoedd Hydref, Ionawr ac Mai.  Mae angen i’r myfyrwyr wneud y trefniadau priodol am dalu’r ffioedd hyn wrth iddynt gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety ar-lein i sicrhau eu llety yn y Brifysgol.

Gellir gwneud ymholiadau mewn perthynas â thalu Ffioedd Llety i’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr (Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FB).

Ffôn: 01970 621583, e-bost: fees@aber.ac.uk