Beth ddylwn i ei wneud os na allaf dalu fy ffioedd llety?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â thalu eich Ffioedd Llety cysylltwch â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr(yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth,SY23 2AX). 

Ffôn: 01970 621583, e-bost: fees@aber.ac.uk