Beth sy’n digwydd os ydw i’n colli fy allweddi / Cerdyn Aber?

Cysylltwch â’r Swyddfa Llety cyn gynted ag y byddwch yn sylwi eich bod wedi colli eich allweddi / Cerdyn Aber a byddwn yn rhoi un arall i chi. Bydd yn rhaid i chi dalu tâl safonol am un newydd os nad ydych wedi dod o hyd i’ch allwedd a dychwelyd yr un sbâr i ni o fewn 7 diwrnod i gael yr un arall; y gost ar hyn o bryd yw £30 am bob allwedd.