A gaf fi goginio yn fy ystafell?

Ni chewch goginio yn eich ystafell o dan unrhyw amgylchiadau. Ni ddylid dod â theclynnau megis poptai ping, tostwyr, poptai bach, poptai araf, ffriwyr saim dwfn, poptai reis, tostwyr brechdanau a thegelli i’r llety ar gyfer eu defnyddio yn eich ystafell wely na’r gegin.