A gaf fi ysmygu yn fy ystafell/llety?

Mae ysmygu wedi’i wahardd yn holl Adeiladau PA, mewn mynedfeydd lled-amgaeedig i adeiladau a’r tu allan i bob mynedfa, ffenest ac ardaloedd eraill ble gall mwg fynd i mewn i adeilad. Mae hyn yn berthnasol i ddeunyddiau ysmygu traddodiadol ac e-sigaréts. Os ydych chi’n ysmygu, sefwch o leiaf 3 metr o’r adeiladau a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared â’r pytiau sigarét yn ddiogel a chywir. Peidiwch â llygru’r ardal. Os nad ydych yn cadw at y polisi  hwn bydd yn rhaid i chi wynebu camau disgyblaethol.