A gaf fi symud i lety/bloc/fflat/tŷ/ystafell arall ar ôl i mi symud i mewn?

Rydym yn bodloni ceisiadau i symud i lety arall, ond fel rheol nid ydym yn ystyried hyn tan ar ôl y drydedd wythnos yn ystod y tymor cyntaf i roi cyfle i’r myfyrwyr ymgartrefu. Os hoffech chi inni ystyried eich symud ar ôl y cyfnod hwn ewch i’r Swyddfa Llety (Dydd Llun i ddydd Gwener 08.30yb - 6.00yh)