A allaf fi symud allan o’m llety’n gynnar?

Os ydych chi’n cael problemau yn y llety a’ch bod eisiau symud allan cyn diwedd y cytundeb trwydded cysylltwch â’r Swyddfa Llety cyn gynted â phosibl i drafod eich pryderon. Caiff cais i adael Llety’r Brifysgol ei awdurdodi mewn amgylchiadau eithriadol yn unig fel rheol, ond efallai y gallwn roi cyngor i chi am y dewisiadau eraill sydd ar gael i chi.

Byddem yn cynghori nad ydych yn llofnodi cytundeb yn y sector preifat hyd nes y byddwch wedi trafod eich sefyllfa gyda ni i osgoi bod yn atebol am rent ychwanegol.