Beth sy’n digwydd ar ddiwedd fy nghyfnod yn llety’r Brifysgol?

Gofynnwn i chi adael eich llety ar ddiwrnod olaf cyfnod eich Trwydded erbyn 10.00yb

Gadewch eich ystafell yn yr un cyflwr ag yr oedd pan symudoch i mewn. Os nad ydych yn glanhau eich ystafell neu os ydych wedi gwneud unrhyw ddifrod, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu am hyn. Edrychwch o dan y gwely a’r fatras, ar ben y cwpwrdd dillad a thu ôl i’r droriau am unrhyw eiddo personol.

Bydd gwybodaeth am ddiwedd y tymor, gan gynnwys ble i ddychwelyd eich allweddi, yn cael ei hanfon atoch yn nes at yr amser. 

Byddwn yn gwneud ymchwiliad llawn o’ch llety ar ôl i chi ddychwelyd eich allweddi.