Ble alla i fyw blwyddyn nesaf?

Mae llety yn Neuaddau’r Brifysgol ar gael i fyfyrwyr a fydd yn dychwelyd i’w 2il, 3ydd a 4edd flwyddyn o astudio. Edrychwch ar ein hadran i Fyfyrwyr Presennol i gael rhagor o fanylion.

Neu, efallai yr hoffech chwilio am lety yn y sector preifat, os felly gallwn eich cynorthwyo, mae rhagor o fanylion ar gael ar ein tudalen Sector Preifat.