Sut ydw i’n dechrau gweithredu fy nghyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth?

O fis Gorffennaf ymlaen bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn anfon ebost atoch yn rhoi manylion am sut i roi'ch cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth ar waith. Dylech roi'ch cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth ar waith cyn gynted ag y gofynnir ichi wneud hynny er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich pecyn trwydded llety i sicrhau eich llety. Ar ôl i chi ddechrau defnyddio eich cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth, anfonir pob gohebiaeth i’r cyfeiriad ebost hwnnw yn unig ac mae’n bwysig felly eich bod yn cadw golwg arno yn rheolaidd.