Pryd gaf fi fy mlaendal yn ôl?

Bydd y Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr yn ad-dalu eich blaendal i chi o fewn 28 diwrnod i’r dyddiad gadael. Byddwn yn anfon e-bost atoch os bydd rhaid i ni ddidynnu unrhyw arian o’ch blaendal.

Ceir rhagor o wybodaeth am hyn drwy’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr.