Pryd fydda i’n gwybod ym mha lety y bydda i’n byw?

Pan gewch eich cynnig llety bydd hwn yn cynnwys enw’r llety a gynigir i chi.