Pryd byddaf yn derbyn fy nghynnig llety?

Myfyrwyr Newydd

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o gynnig sydd gennych gyda Phrifysgol Aberystwyth:

Os oes gennych gynnig Diamod Cadarn:

Unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich lle yn Aberystwyth drwy gwblhau y broses derbyn ar-lein (bydd y Swyddfa Llety yn eich e-bostio gyda’r manylion am sut i wneud hyn), byddwn yn prosesu eich cais am lety wedi i ni dderbyn eich ffurflen wedi’i chwblhau.

Os oes gennych gynnig Amodol Cadarn neu Amodol Wrth Gefn:

Ni fedrwn brosesu eich cais am lety tan fydd eich lle yn Aberystwyth wedi’i gadarnhau. Unwaith y byddwch wedi cael eich derbyn gan y Brifysgol ar sail eich canlyniadau, bydd y Brifysgol yn eich e-bostio gyda chyfarwyddiadau am sut i gadarnhau eich lle yn electronig.  Wedi i chi gadarnhau eich lle bydd eich cynnig llety yn cael ei wireddu. Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr Amodol Cadarn, er mwyn manteisio ar hyn rhaid i chi fod wedi derbyn eich lle erbyn 5yh Dydd Llun 18fed o Awst.

Myfyrwyr Uwchraddedig

Byddwn yn prosesu eich cais llety unwaith i ni dderbyn eich ffurflen wedi’i chwblhau.

Myfyrwyr Presennol

Byddwn yn eich e-bostio gyda chynnig llety yn fuan wedi dyddiad cau y ceisiadau – mae hyn fel arfer tua canol mis Rhagfyr.