Beth ydw i angen dod â gyda mi er mwyn casglu fy allwedd?

Bydd angen eich Ffurflen Rhyddau Allwedd arnoch er mwyn casglu eich allwedd. Gellir canfod hon ar ddiwedd y Rhaglen Gynefino Llety Ar-Lein sydd yn rhan o’ch Cynnig Llety. Bydd y Ffurflen Rhyddhau Allwedd yn cynnwys y dyddiad a’r amser y nodwyd gennych ar gyfer cyrraedd.