Beth yw'r Porth Llety?

Mae'r Porth Llety yn wasanaeth ar-lein i wneud cais am lety ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan gynnwys:

  • Ffurflen gais
  • Derbyn eich cynnig llety
  • Pecyn Trwydded Llety
  • Gweld faint o'ch blaendal sy'n weddill ac ychwanegu taliadau ar-lein