Sut rydw i'n mewngofnodi i'r Porth Llety?

Myfyrwyr Cyfredol:

Enw defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (e.e. xyz07)

Eich Cyfrinair Prifysgol Aberystwyth

Anawsterau mewngofnodi? Edrychwch i sicrhau bod eich cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth yn gweithio 

Myfyrwyr Newydd:

Cyfeirnod Adnabod Personol 10-digid/UCAS (e.e 0123456789)

Cyfenw

Dyddiad Geni (e.e. DD-MM-BBBB)

Anawsterau mewngofnodi?

  • Cyfeirnod Adnabod Personol 10-digid/UCAS - cofiwch sicrhau nad ydych yn cynnwys unrhyw fylchau na gwahanodau a sicrhau’ch bod wedi cynnwys pob un o'r 10 digid
  • Dyddiad geni - sicrhewch eich bod yn rhoi'ch dyddiad geni ar y ffurf DD-MM-BBBB e.e. 01-01-1997