Pam na roddwyd fy newis cyntaf o lety i mi?

Yn anffodus, nid ydym yn gwarantu y byddwch yn derbyn eich dewis cyntaf o lety. Defnyddiwyd eich blaenoriaethau fel canllaw wrth glustnodi llety ar eich cyfer ac fe wnaethom bob ymdrech i roi eich prif ddewis o lety i chi ond fe ddylanwadwyd arnom hefyd gan y dewis o ystafelloedd oedd ar gael inni wrth glustnodi ystafelloedd. 

Mae’r llety yn cael ei ddyrannu gan sustem gyfrifiadurol ar sail ‘y cyntaf i’r felin gaiff falu’ yn ôl dyddiad ac amser y ceisiadau. Serch hynny, mae rhai myfyrwyr yn cael blaenoriaeth ac mae’n bosib y bydd eu llety nhw wedi cael ei glustnodi fel blaenoriaeth yn uwch na chi. Gweler ein Polisi Blaenoriaethu Llety am ragor o wybodaeth.