Beth yw’r pecyn trwydded llety?

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig llety bydd gofyn i chi gwblhau'r Pecyn Trwydded Llety, erbyn y dyddiad cau a roddir. Mae'n cynnwys telerau ac amodau'ch cytundeb trwydded (sydd wedi'i gynnwys yn y Llawlyfr Llety), ein sustem dalu ar-lein er mwyn i chi dalu'r ffi dderbyn ofynnol, sef £100, a gosod cynllun talu ar gyfer eich ffioedd llety, yn ogystal â gwybodaeth am fyw yn neuaddau'r Brifysgol.