A oes modd imi gyrraedd cyn i'm Cytundeb Trwydded Llety ddechrau?

Ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd (Medi), gallwch ond symud i mewn yn gynnar os ydych chi’n rhan o Raglas, y rhaglen Cynefino neu os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol ar y gwasanaeth cwrdd a chyfarch.