A oes modd imi gyrraedd ar ôl i'm Cytundeb Trwydded Llety ddechrau?

Pan fyddwch yn cwblhau'r rhaglen gynefino ar-lein, sy'n rhan o'r Pecyn Trwydded Llety, byddwch yn gallu dewis amser a dyddiad cyrraedd a bydd modd hefyd drefnu dyddiad cyrraedd yn hwyr, er mwyn sicrhau ein bod yn cadw'ch ystafell ar eich cyfer chi.