Rwyf hefyd wedi sicrhau llety yn y sector preifat, beth yw fy opsiynau?

Bydd angen i chi ddewis pa ystafell yr hoffech ei chymryd.
Os hoffech sicrhau Llety yn y Brifysgol ond eich bod eisoes wedi llofnodi contract â landlord y sector preifat, bydd angen cysylltu â'r landlord i weld a oes modd eich rhyddhau o'ch contract.
Mae'n bosib y bydd rhai yn fodlon eich rhyddhau o'ch contract yn unig ar yr amod eich bod wedi dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle. Os trefnwyd eich ystafell gyda grŵp o ffrindiau, fe’ch cynghorwn i siarad â'ch ffrindiau, a chytuno bod pawb yn hapus i chi adael eich llety sector preifat. Bydd angen i chi sicrhau bod y tenant sy'n cymryd eich lle yn llofnodi contract newydd ar gyfer eich llety sector preifat, a bod eich enw yn cael ei ddileu. Os hoffech gael cymorth i lenwi eich ystafell sector preifat gallwch hysbysebu'r ystafell ar dudalen y Swyddfa Llety ar Facebook