Myfyrwyr newydd - Pam na chaf y pecyn trwydded cyn Gorffennaf?

Rhaid i'ch pecyn trwydded gael ei anfon drwy gyfeiriad ebost diogel. O fis Gorffennaf ymlaen, byddwch yn cael ebost oddi wrth y Gwasanaethau Gwybodaeth yn rhoi manylion i chi am sut i roi'ch cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth ar waith.

Sylwer, ar ôl i chi roi'ch cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth ar waith, bydd pob gohebiaeth oddi wrth Brifysgol Aberystwyth yn  cael ei hanfon i’r cyfeiriad ebost hwnnw yn unig.  Felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar y cyfrif ebost hwnnw yn rheolaidd.