Hoffwn fyw mewn llety cyfrwng Cymraeg - beth sydd ar gael?

Mae gennym llety arbenigol ar gyfer myfyrwyr sy’n siarad neu’n dysgu Cymraeg a fyddai’n hoffi byw mewn amgylchedd lle siaredir Cymraeg sef Pantycelyn-Penbryn a bloc oddi fewn llety Fferm Penglais. Mae’n myfyrwyr yn dod o bob rhan o Gymru ac yn ymuno mewn pob math o weithgareddau. Yn ganolog i’r gweithgaredd yw UMCA, Undeb y Myfyrwyr Cymraeg, sy’n trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac yn sicrhau lles myfyrwyr.  Mae Cymdeithas y Geltaidd yn cynnig rygbi, pêl-droed, timau hoci a pêl-rwyd, ac yn trefnu tripiau rygbi. Mae aelwyd Pantycelyn yn adnabyddus am ei gôr llwyddiannus, y gellir yn aml cael ei weld yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, neu ar Côr Cymru ar S4C. Mae yna hefyd cylfeoedd i gymryd rhan mewn clocsio, dawnsio gwerin a llefaru, a digon o gymdeithasu ag ef!