Cwestiynau Cyffredin

Cyn, yn ystod, neu ar ôl symud i mewn i lety, efallai y bydd gennych rai cwestiynau. Gobeithiwn y bydd ein hamrywiaeth o gwestiynau cyffredin yn rhoi ateb i chi.

Os oes unrhyw wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnoch yna cysylltwch â'r Swyddfa Llety.