Symud llety/symud allan gynnar

A alla i drosglwyddo i ystafell/bloc/neuadd arall?

Os nad ydych yn hapus yn y llety a glustnodwyd i chi, gallwch wneud cais i drosglwyddo i ystafell/bloc/neuadd arall. Mae ceisiadau i drosglwyddo fel rheol yn agor yn ystod yr wythnosau cyntaf ar ôl i’ch trwydded ddechrau.

A allaf symud allan o’m llety’n gynnar?

Os hoffech symud allan o’ch Llety Prifysgol yn gynnar, boed hyn o ganlyniad i newid mewn amgylchiadau neu os nad ydych yn hapus ac yn cael problemau, gofynnwch am gyngor gan aelod o staff yn y Swyddfa Llety.

Mae cais i adael Llety’r Brifysgol fel rheol yn cael ei awdurdodi mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, ond efallai y bydd modd i ni roi cyngor i chi am y dewisiadau eraill sydd ar gael i chi.

Beth sy’n digwydd os wyf fi’n ymadael â’r brifysgol?

Dim ond lle i fyfyrwyr cofrestredig sydd gennym yn llety’r Brifysgol. Felly, os ydych chi’n penderfynu ymadael â’r Brifysgol mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r Swyddfa Llety ar unwaith yn ogystal â llenwi’r ffurflenni ymadael angenrheidiol gan Cymorth i Fyfyrwyr a’ch Adran Academaidd (os yw’n berthnasol).

Ni allwn eich rhyddhau o’ch cytundeb trwydded llety nes ein bod wedi cael cadarnhad gan y Swyddfa Academaidd eich bod wedi ymadael. Os ydych chi’n gadael eich ystafell heb roi gwybod i ni ac nad ydych yn dychwelyd eich allwedd, byddwch yn parhau i orfod talu am eich llety.