Beth fydd yn digwydd nesaf?

Beth fydd yn digwydd nesaf ar ôl gwneud cais am Lety yn y Brifysgol?

Mae'r llety yn cael ei neilltuo gan system gyfrifiadurol ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu.  Mae'r ceisiadau yn cael eu blaenoriaethu yn ôl y dyddiad ac amser y cawsant eu cyflwyno'n llwyddiannus, yn unol â'n Polisi Blaenoriaethau.

Byddwn yn neilltuo lle i chi mewn neuadd, gan gymryd i ystyriaeth eich dewisiadau a byddwn yn gwneud ein gorau i gynnig un o'ch prif ddewisiadau i chi. Fodd bynnag, oherwydd bod y neuaddau yn amrywio o ran y nifer o fyfyrwyr y gellir eu derbyn a bod rhai ohonynt yn fyw poblogaidd nag eraill, ni ellir sicrhau y byddwch yn cael lle yn un o'ch prif ddewisiadau. Os nad oes lle gwag yn eich dewis cyntaf i neuadd, byddwn yn ystyried pob un o'ch dewisiadau eraill yn nhrefn eu blaenoriaeth nes dod o hyd i le gwag.

Derbyn Cynnig

Er mwyn cael cynnig llety, bydd angen i chi fodloni holl delerau ac amodau eich cynnig academaidd a derbyn eich lle i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae Llety yn cael ei rannu yn gyfrifiaurol ar sail y cyntaf i'r felin, yn nhrefn y dyddiad a'r amser y cyflwynoch eich cais am lety yn llwyddiannus ar-lein, yn nhrefn blaenoriaethau a nodir yn ein Polisi Blaenoriaethau. Bydd myfyrwyr nad ydynt yn aros am ganylyniadau er mwyn bodloni eu cynnig academaidd yn cael cynnig llety cyn y rhai sy'n aros, oherwydd bod ganddynt gynnig diamod, felly hyd yn oed os gwnaethoch chi wneud cais cyn gynted a phosibl, mae'n bosibl na chewch eich dewis cyntaf.

Mae'r categorïau isod o fyfyrwyr yn cael eu clustnodi i leoedd yn nhrefn blaenoriaeth; fodd bynnag, mae blaenoriaethau o fewn pob categori er enghraifft, myfyrwyr sydd ag anghenion meddygol/iechyd, dalwyr ysgoloriaethau, gadawyr gofal: 

  1. Myfyrwyr Dewis Cadarn.
  2. Myfyrwyr Dewis Wrth Gefn.
  3. Myfyrwyr Clirio.
  4. Myfyrwyr Cyfnewid/Erasmus.

Dyraniadau

Am wybodaeth fwy penodol, dewiswch yr opsiwn perthnasol isod: