Uni Kit Out

Pecynnau Hanfodion i Fyfyrwyr gyda gostyngiad o 10%!

Beth ydi 'Uni Kit Out'?

Wrth ddechrau bywyd prifysgol a symud i dref neu wlad newydd, mae'n anodd penderfynu beth fydd angen i chi ddod gyda chi. Beth am arbed y drafferth o brynu a chuldo eich dillad gwely ac etiemau i'r gegin drwy archebu ymlaen llaw gan ein ffrindiau yn Uni Kit Out.

Dewiswch o blith ystod o eitemau hanfodol a gaiff eu hanfon i'ch llety cyn i chi gyrraedd. Mae pecynnau Uni Kit Out yn ddeldrydol i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n symud i'r DU neu i fyfyrwyr sy'n gorfod teithio'n bell i gyrraedd eu llety.

Y cwbl sydd angen i chi wneud yw ymweld a dualen-we Uni Kit Out, dewis eich eitemau, dewis eich llety, a chadarnhau'r archeb a thalu am y nwyddau. Anfonir y pecyn yn syth i'ch llety a bydd yno'n aros amdanoch pan gyrhaeddwch, a chithau'n rhydd i ymsefydlu yn eich amgylchedd newydd, cyffrous.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r cod hyrwyddo: ABER10 i gael gostyngiad o 10%!

Sylwer:

  • Cofiwch holi beth fydd maint eich gwely cyn archebu. Mae maint y gwelyau'n amrywio mewn rhai preswylfeydd, felly er mwyn peidio a chael eich siomi rydym yn argymell eich bod yn darllen y dudalen llety ar dudalennau Opsiynau Llety y wefan.
  •  Er mwyn i'r eitemau hyn gael eu dosbarthu cyn i chi gyrraedd, rhaid ichi orchymyn o fewn digon o amser. Bydd hyn yn rhoi amser er mwyn i Uni Kit Out i bacio eich nwyddau a'u hanfon i'ch cartref chi erbyn yr amser y byddwch chi'n symud i mewn.
  • Os oes gennych unrhyw ymholidau'n ymwneud a gwybodaeth am y nwyddau ney amserlenni danfon cysylltwch yn uniongyrchol ag Uni Kit Out ar +44 203 475 4751.
  • Nid yw Prifysgol Aberystwyth yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol felly mae'n bosib na fydd y safle ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.
  • I gael rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn gweithio gyda Uni Kit Out o ran casglu a rhannu eich data personol ewch i weddalen Gwybodaeth Diogelu Data Gwasanaethau'r Campws.