Ms Ann Sherlock

BCL, LLM Prifysgol Genedlaethol Iwerddon

Ms Ann Sherlock

Uwch Ddarlithydd

Manylion Cyswllt

Proffil

.

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Tutor

Israddedig:
Cyfraith Trosedd, Systemau a Sgiliau Cyfreithiol, Cyfraith Cytundebau, Cyfraith Gyhoeddus

Rwy'n dysgu'r modiwlau israddedig canlynol ar hyn o bryd: LA16220 Constitutional Law; LA17120 European Law 1; LA30510 Human Rights: Theories, Institutions and Remedies; LA30620 Human Rights: Substantive Topics; LA37610 Devolution in the UK.

Goruchwylio Uwchraddedigion

Mae'r gwaith o oruchwylio traethodau uwchraddedig (Meistr a PhD) a wnaf fel arfer ym maes cyffredinol cyfraith gyhoeddus. Dyma rai o'r pynciau mwyaf diweddar y a bûm yn eu goruchwylio: Anghenion Addysg Arbennig yn Lloegr a Chymru ac Iwerddon; Comisiynydd Plant Cymru; Yr Iaith Gymraeg yn y Llysoedd yn yr 21ain Ganrif; Dyfarnu Cyfansoddiadol yn Kuwait; Ffederaliaeth ym Maleisia; Adolygiad Barnwrol yn yr Emiriaethau Arabaidd Unedig.

Ymchwil

Yn gyffredinol, mae diddordebau ymchwil Ann ym maes y gyfraith gyhoeddus, ac yn fwy penodol yn ymwneud â: materion cyfreithiol datganoli yng Nghymru; hawliau dynol (yn arbennig y CEHD a’r CCUHP); gweithrediad Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yng Nghymru ; Comisiynwyr yng Nghymru – swyddogaethau, gwaith, a statws Comisiynwyr Cymreig gyda ffocws arbennig ar Gomisiynydd Plant Cymru ac ar Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Cyhoeddiadau

A Welsh Model of Commissioners?Sherlock, A., Royles, E. & Williams, J. 2016 In : Cambrian Law Review.45 (2014)
The continuing development of devolution in WalesSherlock, A. 2015 In : European Public Law.21, 3, p. 429-44113 p.
Human rights in the National Assembly for WalesSherlock, A. P. 2015 Parliaments and Human Rights: Redressing the Democratic Deficit.Hart Publishing, p. 239-254 (Hart Studies in Constitutional Law)
WalesSherlock, A. 2012 Balancing Freedom, Autonomy, and Accountability in Education. Glenn, C. L., De Groof, J. & Candal, C. S. (eds.). Wolf Legal Publishers, Vol. 4
Devolution in transition in WalesSherlock, A. 2011 In : European Public Law.17, 1, p. 25-3410 p.
A New Devolution Settlement for WalesSherlock, A. 2008 In : European Public Law.14, 3, p. 275-30915 p.
Listening to children in the field of education: experience in WalesSherlock, A. 2007 In : Child and Family Law Quarterly.19, 2, p. 161-18222 p.
Human Rights in post-devolution Wales:For Wales, See Wales?Sherlock, A. 2006 In : Northern Ireland Legal Quarterly.57, 1, p. 138-15518 p.
Islamic Dress, Institutions of Education and Freedom of Religion under the ECHR: A UK perspectiveSherlock, A. & Williams, K. 2005 In : Wales Journal of Law and Policy.p. 214-23017 p.
Special Educational Needs in WalesWilliams, K., Rainey, B. & Sherlock, A. 2004 In : Wales Journal of Law and Policy.p. 17-3317 p.