Dr Ffion Llewelyn

LLB (Anrhydedd); LLM (Hyfforddiant Ymchwil); TUAAU; PhD

Dr Ffion Llewelyn

Darlithydd yn y Gyfraith

Department Director of Student Experience

Manylion Cyswllt

Proffil

Graddiodd Ffion o Brifysgol Aberystwyth yn 2009 gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf. Wedi iddi ennill ysgoloriaeth gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, penderfynodd barhau mewn addysg uwch gan astudio ar gyfer LLM mewn Hyfforddiant Ymchwil a PhD ym maes cyfraith droseddol. Datblygodd Ffion brofiad addysgu fel tiwtor uwchraeddedig o 2010 cyn cychwyn ar ei hapwyntiad fel Darlithydd cyfrwng Cymraeg yn y Gyfraith yn 2013.

Mae Ffion yn un o Ddarlithwyr Cyfrwng Cymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Gyfraith. Ar hyn o bryd, Ffion yw Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr ar gyfer y Gyfraith a Throseddeg.

Dysgu

Ymchwil

Mae ymchwil doethurol Ffion yn asesu'r berthynas rhwng amddiffyniad cyfraith troseddol hunan-amddiffyniad â throseddau'n ymwneud â defnydd a meddiant arfau bygythiol. Mae'r thesis yn ystyried amledd meddiant arfau bygythiol yng nghyd-destun y DU; dylanwad cynrychioliadau y cyfryngau; perthnasedd emosiynau; a phwysigrwydd lleoliad mewn achosion o hunan-amddiffyniad.

Cyhoeddiadau

Householders and Self-defence: was permitting disproportionality a step too far?Llewelyn, F. 2017
Deconstructing the Castle: Location and Self-defenceLlewelyn, F. 2016
Householders and Self-defence: why Permit Disproportionate Force in Criminal Law?Llewelyn, F. 2015
Ymestyn ffiniau hunan-amddiffyniad i berchentywyr - o ‘rym rhesymol’ i ‘rym gormodol anghymesur'Llewelyn, F. 2014
Castell pawb ei dŷ: trafodaeth ar hunan-amddiffyniadLlewelyn, F. 2013
Protecting Lives, Restricting Knives: The issue of self-defence and possession offencesLlewelyn, F. H. 2013 In : Queen Mary Law Journal.3, p. 11-2211 p.
Dal dy dir ond nid dy ddagr: Hunan-amddiffyniad ac arfau bygythiolLlewelyn, F. 2012
Location, location, location...self-defence home or away?Llewelyn, F. 2012
The right place at the wrong time?: The location of self-defenceLlewelyn, F. 2012
Protecting Lives, Restricting Knives: The issue of self-defence and possession offencesLlewelyn, F. 2012
A drowning man will clutch at a straw, but the man under attack will make it a weaponLlewelyn, F. 2012
Pre-emptive strike: too much too soon?Llewelyn, F. 2011
Knives in the kitchen and knives in the streetLlewelyn, F. 2010
Moesoldeb hunan-amddiffyniad a phroblem defnydd arfauLlewelyn, F. 2010